Yardım toplayacak kişi veya kuruluşlar yardım toplama faaliyetini, bir ilçenin sınırları içinde gerçekleştirecekse ise o ilçenin kaymakamlığından, bir ilin birden fazla ilçesinde gerçekleştirilecekse o ilin valiliğinden, birden fazla ilde yürütecekse, yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valiliğinden izin almaları gerekmektedir.

Yardım toplayacaklar isteklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler.
Müracaat dilekçelerinde şu hususlar bulunmalıdır.

  • Hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı,
  • Yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler,
  • Yardım toplama şekillerinden hangilerinin kullanılacağı, (2860 sayılı yardım toplama kanununda makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabileceği belirtilmiştir.)
  • Kaç kişi çalıştırılacağı,
  • Yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarına yer verilmelidir.

Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adres bilgileri belirtilir. (Yardım toplama faaliyetinin gerçek kişiler tarafından yürütülmesi halinde en az üç kişiden oluşan sorumlu kurul oluşturulması zorunlu olduğu, tüzel kişilerin sorumlu kurulunun ise yönetim organlarıdır.)