Archive for tag: Financial

Dernek Nasıl Kurulur? Bilgiler

1 –Dernek kurmak için belli bir amacın olması gerekir. Bu amacın etrafında toplanmış en az 7 kişi olmalıdır. Kanunen en az 7 kişi ile bir sınırlandırm...

Oku... 0

Sivil Toplum Kuruluşları

“Sivil toplum kuruluşları, resmî kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrult...

Oku... 0