Dernek ile ilgili şikâyetler için derneğin merkezinin bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu hükmü gereğince, gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini genel uygulama olarak Mülkiye Müfettişleri ve Dernekler Denetçileri vasıtasıyla yerine getirmektedir.
Ayrıca, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının dernekler üzerinde genel nitelikte denetim yapma yetkisi olduğu gibi başka kurumlara da ilgisi bulunduğu derneklerle sınırlı olmak üzere denetim yetkisi veren yasal hükümler bulunmaktadır.