Ek No - Dosya Adı
Dosya Boyutu - Kaynak

(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği

(EK-1) Alındı Belgesi

(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

(EK11) Tasdik Şerhi Formu

(EK-13) Gider Makbuzu

(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi

(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi

(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu

(EK-17) Alındı Belgesi

(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri

(EK-19) Yetki Belgesi

(EK-19) Yetki Belgesi

(EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi

(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi

(EK-22) Dernek Kütük Defteri

(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi

(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi

(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi

(EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

(EK-4) Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

(EK-6) Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye'de Faaliyette...

(EK-8) Türkiye'de Temsilcilik Açmasında ...

(EK-9) Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (5253 Sayılı Kanun)

(EK-2860 S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri