Blog

Sivil Toplum Kuruluşları

Blog

“Sivil toplum kuruluşları, resmî kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlayan veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.”
Kısaca özetlemek gerekirse toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birliktir.
Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.
Geçmişten bugüne sivil toplum kuruluşları
Sivil toplum kavramı, ilk kez Adam Ferguson tarafından 1767’de “Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme” adlı çalışmasında kullanılmıştır.
Bu kavram 1980 yıllarında, özellikle Doğu Avrupa ve Latin Amerika bölgelerindeki otoriter rejime karşı koyan devlet dışı hareketlerin yoğunlaştığı dönemde popüler olmaya başlamıştır.
Tedavüle girmesiyle birlikte, üçüncü sektör olarak da tanımlanan sivil toplum, halk tarafından seçilen siyasi kademelerin ve özel sektör yöneticilerinin eylemlerine etkide bulunma yetkisine sahip oldular.
Öte yandan, sivil toplum kavramının doğası son zamanlarda yaşanan teknolojik gelişme ve toplumlar içerisindeki yargı değerlerinin farklılık göstermeye başlamasıyla birlikte, günden güne değişmeye devam ediyor.

Sivil toplum örgütlerinin özellikleri ve şartları aşağıdaki maddeler üzerinde görülmektedir.
1- Resmî kurumlar dışında durur ve davranırlar.
2- Resmî kurumlardan yani devletten yani hükümetlerden bağımsızdırlar. Resmi değil, sivildirler.
3- Kâr amacı gütmezler.
4- Gelirlerini bağış ve üyelik aidatları ile sağlarlar. Devlete bağlı hiçbir kurum ve kuruluştan destek almazlar.
5- Çalışmalarını gönüllük esasına göre yapar ve yürütürler.

Sivil toplum kuruluşları ne yapar
Sivil toplum kuruluşları ne yapar, görevleri ve faaliyetleri nelerdir, gibi sorular sık sık merak edilen sorular arasındadır.
Sivil toplum kuruluşlarının amaçları ve faaliyetleri
• Alınması gereken hizmetlerde oluşan boşluğu doldurmak. Bu kuruluş veya örgütler, devletin hizmet sağlamada yetersiz kaldığı alanlarda, özellikle yeterli hizmeti alamayan vatandaşlara yönelik faaliyetler yürütür.
• Gözlemcidirler. Yolsuzluk, insan hakları ihlali ve eşitsizlik gibi olası yanlış durumlara karşı hükümet ve özel sektörü yakından takip ederler.
• Sivil toplum örgütleri etik kuralları gözetir, kamu ve özel sektörde meydana gelebilecek etik olmayan davranışları tespit eder, inceler ve rapor ederler.
• Kamu ve özel sektör kuruluşlarının şeffaf olması gerektiğini savunurlar.
• Toplumdan soyutlanmış ve haklarından mahrum edilmiş vatandaşların haklarını savunurlar.
• Kamu politikaları konusunda halkın nabzını yoklar, farkındalık oluştururlar.
• Demokrasinin yanlış uygulandığı bölümleri tespit eder, buna göre önlem alırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir